В този материал ще разгледаме един въпрос, който задължително възниква след регистрация на фирма, а именно: „какви осигуровки трябва плащам като собственик и управител на фирма?“

Накратко има две опции:

  • Регистрация като самоосигуряващо се лице;
  • Осигуравяне по договр за упраление и контрол (ДУК).

Самоосигуряване

Минималеният осигурителен доход (сума, върху която се изчисляват осигуровките) е в размер на 610 лв и максимален осигурителен доход в размер на 3000 лв. Лицето, което се самоосигурява може да избира дали да има право на болничен или да бъде без право на болничен.
Ако дадено лице избере да се самоосигурява на 610 лв(минималното) месечната сума която ще трябва да плаща е :
  • с право на болничен - 190.93 лв.
  • без право на болничен - 169.58 лв.
Когато самоосигуряващото се лице е пенсионер, то може да плаща вноски само за здравно осигуряване и в този случай месечната сума е в размер на 48.80 лв.
Самоосигуряването е подходящ вариант при стартиране на малък бизнес, защото това дава възможност на собственика да минимизира разходите за осигуровки.

Договор за управление и контрол (ДУК)

При ДУК основната разлика със самоосигуряването е, че тук лицето е осигурено от фирмата. По отношение на осигуровките ДУК може да се приравни на трудов договор и съответно лицето получава месечно възнаграждение/заплата.
При ДУК минималният осигурителен доход варира спрямо икономическата дейност на фирмата. Заплатата и осигуровките се признават за фирмени разходи и съответно намаляват данък печалба на фирмата, като заплатата която получава лицето се облага с 10% данък и се счита за личен доход.
ДУК е подходящ вариант за лица които имат бизнес с по-солиден капитал и искат да получават регулярен личен доход.

При всеки от изброените случаи осигуровките се плащат до 25-то число на месеца за предходния месец.