Услугата годишно счетоводно приключване е предназначена за фирми, които веднъж в годината се нуждаят от цялостна обработка на документите и подаването на годишните финансови отчети.
Всяко юридическо лице (фирма) има задължение до 31 март на следващата година да изготви годишните си финансови отчети, отчети към НСИ и годишна данъчна декларация, както и да предостави тази информация на съответните институции.
* Предприятия, които НЕ са осъществявали дейност през 2019г. имат задължение, да публикуват декларация в Търговския регистър в срок до 31 март 2020г.за повече информация натиснете ТУК!

Годишното счетоводно приключване включва:

  • Обработване и осчетоводяване на всички първични счетоводни документи за годината и изготвяне на необходимите справки;
  • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и чл.50 ЗДДФЛ;
  • Изготвяне на документи във връзка с плащането на данъци;
  • Изготвяне и подаване на Годишни статистически отчети в НСИ;
  • Изготвяне на Годишни Финансови Отчети (ГФО);
НИЕ от "Счетоводна къща Макскор" работим в тясно сътрудничество с доказани дипломирани юристи и одитори за по-пълното и комплексно обслужване на клиентите си.
"Счетоводна къща Макскор" покрива всички законови изисквания от гледна точка на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, ЗKПО, ЗДДФЛ и Закона за статистиката.