Основните фактори, които определят цените на нашите Счетоводни услуги са:

 • Спецификата на дейността;
 • Дали фирмата е Регистрирана по ДДС;
 • Брой документи за осчетоводяване на месечна база;
 • Служители на трудов договор;
 • Наличие на Внос(ВОП) и Износ(ВОД) към държави членки на ЕС

Примерни цени за фирми НЕрегистрирани по ДДС :

 • Документи до 50бр.
 • 1бр. осигурено лице.
 • Цена 69лв.
 • Документи до 100бр.
 • 3бр. работници
 • Цена 119лв

Примерни цени за фирми Регистрирани по ДДС :

 • Документи до 50бр.
 • 3бр. работници
 • Цена 100 – 150лв
 • Документи до 200бр.
 • до 3бр. работници
 • Цена 150 – 200лв.

Подхождаме към всеки наш клиент с индивидуален подход и определяме Цената спрямо Вашите потребности.