За нас

Счетоводни услуги Цени

Основните фактори, които определят цените на нашите Счетоводни услуги са: Спецификата на дейността; Дали фирмата е Регистрирана по ДДС; Брой документи за осчетоводяване на месечна база; Служители на трудов договор; Наличие на Внос(ВОП) и Износ(ВОД) към държави членки на ЕС Примерни цени за фирми НЕрегистрирани по ДДС : Пример за Read more…

годишно счетоводно обслужване

Годишно счетоводно приключване

Услугата годишно счетоводно приключване е предназначена за фирми, които веднъж в годината се нуждаят от цялостна обработка на документите и подаването на годишните финансови отчети. Всяко юридическо лице (фирма) има задължение до 31 март на следващата година да изготви годишните си финансови отчети, отчети към НСИ и годишна данъчна декларация, Read more…

осигуряване

Осигуряване като собственик и управител на фирма

В този материал ще разгледаме един въпрос, който задължително възниква след регистрация на фирма, а именно: „какви осигуровки трябва плащам като собственик и управител на фирма?“ Накратко има две опции: Регистрация като самоосигуряващо се лице; Осигуравяне по договр за упраление и контрол (ДУК). Самоосигуряване Минималеният осигурителен доход (сума, върху която Read more…

Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС

В този материал ще обърнем внимание на основните моменти по отношение на регистрацията по ДДС. Накратко можем да кажем, че има два вида регистрация – такава по избор и задължителна регистрация. Регистрация по избор (доброволна регистрация) – всяка фирма може да се регистрира по ЗДДС по свое желание за ДДС Read more…

За нас

Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации за местни фирми и физически лица.

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП. В Read more…

Агенция по вписванията

Изтича срокът за фирмите без дейност да публикуват декларация в Търговския регистър.

Предприятия, които НЕ са осъществявали дейност през 2019г. имат задължение, да публикуват декларация в Търговския регистър в срок до 31 март 2020г. Съгласно допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството “Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период” са тези предприятия, които: през отчетния период не са извършвали сделки по Read more…

въпроси и отговори!

Често задавани въпроси

Каква е минималната работна заплата от 01.01.2020 г.? – 610 лева Какъв е минималния месечен осигурителен доход за 2020г. на самоосигуряващи се лица – 610 лева Какъв е максималния размер на осигурителния доход за 2020 г.? – 3000 лева Какъв е минималния месечен размер на осигурителния доход за земеделски производители и тютюнопроизводители?  – 420 лева Какъв Read more…

За нас

Цялостно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

В днешно време счетоводството често се описва като „Езикът на бизнеса“, тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите и паричните потоци на дадено предприятие. Тази информация може да се използва от различни групи от хора за вземане на икономически решения. Read more…